Tư vấn

LUẬT XÂY DỰNG

28-03-19

QUỐC HỘI Số: 50/2014/QH13 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Xây dựng. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong...

TƯ VẤN XÂY DỰNG

27-03-19

Xây nhà là công việc quan trọng thứ 2 của đời người, bạn hãy chú ý dự định, nghiên cứu kỹ rất nhiều thời gian, tiền bạc. các bạn đắn đo về thiết kế, xây dựng và xây nhà dân dụng, các bạn lo lắng về thời gian làm...

2019 © XAYDUNGTHANHHUONGPHAT.COM All Rights Reserved. Designed by Toan Nang

0984.192.878 - 0985.477.277